su that

Dấu son tố cáo sự thật ghê tởm những lần đi thể dục hàng ngày của chồng

Chúng tôi kết hôn trên cơ sở tình yêu tự nguyện, yêu nhau 3 năm, đủ hiểu nhau mới tiến tới hôn nhân. Cưới nhau 8 năm, có với nhau 2 mặt con, có nếp có tẻ, công việc của 2 vợ chồng đều thuận lợi, nói chung chúng tôi có đủ các yếu tố