cam sung

Tôi lặng người khi thấy vợ vụng trộm với sếp trong phòng làm việc

Tôi cưới Vân khi cô ấy vừa tốt nghiệp đại học. Cưới nhau về, vì vợ chưa có nghề nghiệp gì nên vợ chồng tôi thống nhất với nhau chưa vội sinh con mà tập trung cho sự nghiệp. Vợ tôi tốt nghiệp bằng giỏi khoa quản trị kinh doanh tại một trường đại học